Konferencja 2018 – wytyczne dla autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW
ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH

Streszczenie w języku polskim (czcionka 12, interlinia 1,5) – objętość nie powinna przekraczać 1 strony.
Tekst pełnego artykułu (czcionka 12, interlinia 1,5) – min 12, max 16 stron formatu A4.
Szczegółowe wytyczne podane zostaną na stronie www:

Wytyczne dla autorów w języku polskim (zip – po rozpakowaniu doc)

Guidelines for authors in English (zip – after unpacking doc)