Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Do pobrania:

1/ Małgorzata Wróblewska: Ergonomia. Opole, 2004. – link do pozycji w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

2/Jakub Chojnicki, Grażyna Jarosiewicz: ABC BHP, Warszawa 2010.

3/ Prezentacje w programie PowerPoint do wykładów od nr1 do nr 5 (format *.zip)

4/ Prezentacje w programie PowerPoint do wykładów od nr6 do nr 9 (format *.zip)

5/ Prezentacje w programie PowerPoint do wykładów od nr10 do nr13  (format *.zip)

6/ Prezentacje w programie PowerPoint do wykładów od nr14 do nr15 (format *.zip)


Zakres tematyczny pytań do zaliczenia przedmiotu

 1. Definicja pracy
 2. Praca i problematyka zawodu.
 3. Mierniki sprawności człowieka
 4. Czynniki uciążliwości pracy.
 5. Motywacja pracownika
 6. Przystosowanie się do pracy i funkcji zawodowych.
 7. Definicja ergonomii.
 8. Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna.
 9. Podstawowy układ ergonomiczny.
 10. Charakterystyka procesu pracy.
 11. Optymalny koszt fizjologiczny.
 12. Granice obciążenia pracą.
 13. Zasady organizacji pracy.
 14. Etapy pracy.
 15. Etapy i charakterystyka procesu przetwarzania informacji.
 16. Ocena obciążenia pracą.
 17. Wydatek energetyczny.
 18. Sposoby pomiaru wydatku energetycznego.
 19. Efekt fizjologiczny obciążenia pracą.
 20. Sposoby oceny warunków środowiskowych pracy.
 21. Grupy czynników materialnych.
 22. Ocena mikroklimatu i komfortu termicznego.
 23. Kształtowanie środowiska pracy.
 24. Istota antropometrii i rodzaje pomiarów antropometrycznych.
 25. Parametry przestrzenne środowiska pracy.
 26. Kształtowanie przestrzeni manipulacyjnej.
 27. Ergonomiczne wymagania do procesów informacyjnych.
 28. Charakterystyka pracy fizycznej.
 29. Zasady organizacji pracy fizycznej.
 30. Zasady organizacji pracy umysłowej.
 31. Rodzaje pamięci i jej wykorzystanie w procesie pracy.
 32. Charakterystyka procesów psychicznych w czasie pracy.
 33. Klasyfikacja zagrożeń w procesie pracy.
 34. Ocena poziomu oddziaływania.
 35. Czynniki niebezpieczne i ich charakterystyka.
 36. Czynniki szkodliwe i sposoby ich oceny.
 37. Regulacje prawne dotyczące czynników szkodliwych.
 38. Uciążliwości pracy i sposoby ich zapobiegania.
 39. Stres i sposoby jego uniknięcia.
 40. Pomiary czynników szkodliwych.
 41. Parametry dotyczące czynników szkodliwych dla zdrowia.
 42. Pojęcia zagrożenia pożarowego.
 43. Klasyfikacja materiałów ze względu palności.
 44. Klasyfikacja wyrobów ze względu reakcji na ogień.
 45. Ocena zagrożenia pożarem przy pracach budowlanych.
 46. Zasady organizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 47. Charakterystyka sprzętu ochrony przeciwpożarowej.
 48. Rodzaje gaśnic i sposobów ich wykorzystania.
 49. Wykorzystanie maszyn i urządzeń technicznych.
 50. Wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn i urządzeń budowlanych.

Top