Skład osobowy

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Adam Rak prof. PO
Pracownicy:
dr Volodymr Boychuk
dr inż. Anna Dębowska
dr inż. Dariusz Fabianowski
mgr inż. Mirosław Łotarewicz
mgr inż. Daniel Przywara
mgr inż. Andrzej Słodziński
Osoby współpracujące z Katedrą:
mgr inż. Joanna Ryszka
Sekretariat Katedry:
Ewa Gronkiewicz