Naukowo-badawcza

Tematyka naukowo-badawcza i aplikacyjna:

Modelowanie procedur organizacyjnych i technologicznych w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. Budowa modeli numerycznych optymalizujących procedury nadzoru i kontroli procesów inwestycyjnych.
Metody zarządzania procesami inwestycyjnymi i budowlanymi.
Środowiskowe uwarunkowanie przygotowania i realizacji inwestycji. Metodologia sporządzania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych (obiektów budowlanych) na etapie projektowania, budowy i eksploatacji.
Zagadnienia związane z programowaniem, projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych.
Zagadnienia związane z podstawami projektowania architektoniczno-budowlanego.
Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej w złożonych procesach decyzyjnych dotyczących wysoko specjalistycznych zagadnień budowlanych.
Analiza obiektów budowlanych w zakresie zarówno wartości ostrych jak i rozmytych.
Analiza procesów budowlanych za pomocą metod pojedynczych oraz zintegrowanych.
Problematyka przekształceń układów konstrukcyjnych w adaptowanych obiektach budowlanych.
Badania możliwości wykorzystania drewna w budownictwie oraz wzmacniania elementów konstrukcji drewnianych.
Opracowanie metod i środków ochrony drewna i badanie ich wpływu na nośność konstrukcji oraz ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe.