Działalność dydaktyczna

Katedra Inżynierii Systemów i Procesów Budowlanych prowadzi działalność dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

I stopień studiów:

Instalacje budowlane,
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, problematyka BHP i BIOZ na budowie,
Technologia robót budowlanych, kosztorysowanie i specyfikacje techniczne,
Ekonomika w budownictwie, organizacja produkcji budowlanej, kierowanie procesem inwestycyjnym.
Rysunek techniczny z elementami CAD.
Budownictwo ogólne.
Budownictwo ekologiczne.
Geometria wykreślna.
Kosztorysowanie s specyfikacje techniczne.

II stopień studiów:

Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.
Wodociągi i kanalizacja.