Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Do sciągnięcia:
Proces inwestycyjny w budownictwie

Zarządzanie w procesie inwestycyjnym

Zakres tematyczny do zaliczenia:

 1. Przedsięwzięcie budowlane i jego miejsce w procesie inwestycyjnym
 2. Dokumentacja projektowa a zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym dla zróżnicowanych systemów wykonawstwa.
 3. Rachunek kosztów w firmie budowlanej i jego wykorzystanie w procesie zarządzania procesem budowlanym
 4. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia budowlanego jako podstawa wyboru optymalnego rozwiązania.
 5. Zarządzanie logistyczne w przedsięwzięciach budowlanych.
 6. Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym w warunkach niepewności.
 7. Zarządzanie operacyjne jako narzędzie zarządzania strategicznego.
 8. Metody podejmowania decyzji. Miejsce badań operacyjnych w podejmowaniu decyzji. Problem optymalizacji decyzji.
 9. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych.
 10. Analityczne i systemowe podejścia do organizacji i zarządzania procesem.
 11. Składniki zarządzania. Zlecenia. Stopnie stanowczości zleceń.
 12. Zarządzanie operacyjne.
 13. Marketing jako klucz do sukcesu przedsiębiorstwa budowlanego.
 14. Proces planowania strategicznego. Procedura budowy strategii markietyngowej.
Top