Organizatorzy Konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący

dr inż. Wiesław Baran – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu

Członkowie:

dr hab inż. Adam Rak, prof PO – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Jan Mizera – Oddział PAN w Katowicach, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
mgr inż. Zenon Mieruszyński – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu

Sekretarz

dr inż. Jan Centkowski – PZITB Oddział w Opolu

Sekretariat

Joanna Wojdak

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący

dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO

Zastępca przewodniczącego

dr hab. inż. Jan Żmuda, prof. PO

Sekretarz naukowy

dr Volodymyr Boychuk

Członkowie:

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska, Przewodniczący KN PZITB Oddział w Opolu
dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Elżbieta Bondar – Nowakowska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Piotr Górski, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr., Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr inż. Marian Płachecki, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Jerzy Sękowski, prof. PŚl., Politechnika Śląska
dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Izabella Zimoch, prof. PŚl., Politechnika Śląska

Top