Miejsce i termin Konferencji

Opole, 25 – 28 kwietnia 2016 r.
MIEJSCE OBRAD

Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
http://www.wb.po.opole.pl

 

Hotel Mercure Opole
ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

W programie Konferencji przewidziano wycieczkę techniczną na budowę bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole.

Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji.

Top