Koszt uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł netto (+23% VAT) od uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnia się: materiały konferencyjne, 3 noclegi w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami, obiady, kolacje oraz poczęstunek w czasie przerw.

Dodatkowe informacje
1. W przypadku rezygnacji z noclegów opłata konferencyjna wynosi 750 zł netto (+23% VAT).
2. Osoby które planują skorzystać z pokoju jednoosobowego ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 100 zł netto za 1 nocleg.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dwóch tygodni przed jej rozpoczęciem, koszty uczestnictwa mogą być zwrócone w wysokości do 50% wniesionej wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż dwa tygodnie – koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

KONTO BANKOWE

BZ WBK S.A. O/OPOLE 13 1090 2138 0000 0001 2136 6833
z dopiskiem: Konferencja PZITB – 2016

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Opolu
NIP: 754-00-21-481

Top