Terminy organizacyjne

Obrady: 17 – 20 maja 2016 (poniedziałek – wtorek – środa – czwartek)

26.10.2015 r. – zgłoszenie tytułu artykułu wraz ze streszczeniem
06.11.2015 r. – informacja o przyjęciu artykułu
18.01.2016 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu
10.02.2016 r. – przesłanie do autorów recenzji artykułów
29.02.2016 r. – przesłanie poprawionych artykułów po recenzji
31.03.2016 r. – ostateczne zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
11.04.2016 r. – przesłanie programu Konferencji

Top