Ekonomika Budownictwa

Zakres tematyczny pytań na zaliczenie przedmiotu „Ekonomika budownictwa”

 1. Działalność inwestycyjna i budownictwo
 2. Organizacja działalności inwestycyjnej
 3. Planowanie i programowanie inwestycji
 4. Prawa i obowiązki inwestora w procesie przygotowania inwestycji
 5. Prawa i obowiązki projektanta obiektu
 6. Techniczne normowanie w budownictwie
 7. Koszty, ceny i kosztorysowanie w budownictwie
 8. Ekonomika projektowania obiektów budowlanych
 9. Ekonomika realizacji (wykonawstwa) obiektów budowlanych
 10. Harmonogramowanie procesów inwestycyjnych
 11. Metody analizy procesu inwestycyjnego i jego optymalizacji

Do sciągnięcia:

Ekonomika Budownictwa (pik .zip, który należy rozpakować w osobny folder)

Proces inwestycyjny w budownictwie

Prezentacje z wykładów