Konferencja w Gdańsku

Konferencja_Gdansk

Poniższy link dla otrzymania wytycznych dla autorów publikacji prac konferencyjnych:

Konferencja Naukowo-Techniczna oraz Warsztaty Inżynierów Budownictwa pt. Problemy Przygotowania i Realizacji Inwestycji Budowlanych