Konferencja PZITB – 2014

WB_2012_04_24--3

 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Opole-Prószków 7 – 9 maja 2014 r.
ORGANIZATORZY KONFERENCJI

loga_do_konf

HONOROWY PATRONAT

JM Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła

Prezes WFOŚiGW w Opolu
Piotr Soczyński

Patroni medialni:

MB_nowe logo  Logo Inzynieria i Bud

inz_bud_logo

gzw_logo

pb_logo

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.+48 77 449 8575

email:kisipb@po.opole.pl
www:http://www.kisipb.po.opole.pl

Komunikat1 (w formacie .pdf z mozliwością wydruku)

   Komunikat2 (w formacie .pdf z mozliwością wydruku)

 Program_konferencji (w formacie .pdf do wydruku)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prosimy autorów prac, którzy będą prezentowali referaty w czasie konferencji, o przesłanie prezentacji w formacie pliku *.pptx do 05 maja 2014r.

Ponadto informujemy, że czas prezentacji nie powinien przekroczyć 12 min.

Harmonogram konferencji (w formacie .pdf z możliwością wydruku)