Konferencja PZITB – 2016

panorama_opola

 

II KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

Opole 25 – 28 kwietnia 2016 r.
ORGANIZATORZY KONFERENCJI

loga_do_konf

HONOROWY PATRONAT

JM Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła

Prezes WFOŚiGW w Opolu
Piotr Soczyński

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa ul. Katowicka 48

45-061 Opole

tel.+48 77 449 8575

email:kisipb@po.opole.pl
www:http://www.kisipb.po.opole.pl (Zakładka: Konferencja PZITB – 2016)


Ramowy program konferencji (plik pdf)


Program Konferencji (plik pdf)


Harmonogram obrad (plik pdf)